×

«Змагайся добрим змагом»: Метафора Павла з греко-римським корінням

Вираз «вести добру боротьбу» часто використовується в християнських колах і в ширшій західній культурі. Переглядаючи Amazon, я знайшов щонайменше 31 книгу з назвою «Добра війна» і щонайменше 10 з повнішою назвою «Вести добру війну». Деякі з них мали відверто християнський характер, але багато з них не були такими.

Фраза походить з 1 Тимофія 1:18 (і, можливо, з 1 Тимофія 6:12 і 2 Тимофія 4:7). У 1 Тимофія 1:18 і 6:12 Тимофія закликають «провадити добру війну» та «змагатися добрим змагом». У 2 Тимофія 4:7 Павло каже, що він сам «змагався добрим змагом». (У цій статті використовуються різні переклади Святого Письма, в тому числі й авторський).

У 1 Тимофія 1:18 фраза «провадити добру війну» складається з дієслова (στρατεύω) та іменника (στρατεία), який є спільнокореневим словом з дієсловом. Повторне використання іменника «війна» після дієслова «провадити» в цій фразі є фігурою мови, коли відбувається «повторення того самого основного слова з тим самим значенням», щоб підкреслити значення надлишкового формулювання.

Це формулювання здалося мені цікавим, тому я вирішив подивитися, чи використовувалося воно деінде в греко-римському світі, оскільки ні в Новому Заповіті, ні в грецькому Старому Заповіті воно не з’являлося ніде. Те, що я знайшов, здивувало мене і підбадьорило мою віру. Сподіваюся, що ваша віра також підбадьориться серед випробувань цього світу.

Це надлишкове формулювання часто використовувалося з п’ятого століття до нашої ери до третього століття нашої ери і навіть далі. У різних контекстах цей вираз можна перекласти як «битися в битві» або «служити солдатом на війні», або, в більш загальному сенсі, «виконувати військову службу» або «служити у військовій кампанії». Як правило, це ідіома патріотичної війни на позначення доброго характеру, який проявляється через стійкість не лише в одній битві, але й у військових кампаніях, що тривають протягом певного періоду часу.

Почесне служіння

Наприклад, у класичному творі Гіперіда люди, які «провадили війну» (στρατεία … τῶν στρατευομένων) у минулих битвах за свободу своєї країни (Греції), отримують «похвалу».

В Афінах про Геракліда Саламіна Харіклейдського кажуть, що він «любив почесті на благо афінського народу», і завдяки цьому отримав «золоту корону» і став «покровителем і благодійником Афін». В результаті він і його нащадки отримали право «вести війни [στρατεύεσθαι αὐτοὺς τὰς στρατείας] і платити податки на майно разом з афінянами». Ці та «інші похвальні речі» про нього мали бути «викарбувані» в «декретному письмі афінських президентств».

Таким чином, «ведення війн» Геракліда було серед почесних і похвальних справ, за які він був удостоєний привілею «провадити війну», що був викарбуваний на кам’яній стелі.

Полководець на ім’я Астифіл «воював спочатку під Коринфом, потім у Фессалії і знову протягом усієї фіванської війни, і де б він не почув, що збирається військо, він вирушав за кордон, тримаючи в руках командування». Потім «він брав участь в інших військових кампаніях [στρατεία + στρατεύω] і добре усвідомлював, що в кожній з них він буде ризикувати». Потім «він збирався вирушити у свою останню експедицію, йдучи добровольцем з усіма перспективами повернутися живим і неушкодженим з цього походу», коли врешті-решт загинув у бою під Мітіліною. Його патріотизм виражається як у дивовижній наполегливості в боротьбі за свою країну до самої смерті, так і в його релігійних і громадянських зобов’язаннях.

За римською військовою системою, в часи небезпеки з боку іноземних держав, громадяни, які записувалися в армію, були «зобов’язані служити солдатами на військовій службі [στρατεύω + στρατεία] протягом двадцяти років», хоча для того, щоб «мати право на будь-яку політичну посаду», потрібно було відслужити лише 10 років. Справа в тому, що тривалий період військової служби був вимогою для отримання політичної посади, оскільки він демонстрував благородство людини як лояльного громадянина, готового наполегливо служити, щоб захистити свою країну.

У римській військовій системі тривалий термін служби був вимогою для отримання політичної посади, оскільки це демонструвало благородство людини.

Так само римський полководець Помпей стверджував, що отримав «найбільшу честь» в результаті «воєнних кампаній, в яких він брав участь» (στρατεία + στρατεύω). В іншому випадку, вмираючи, єврейський мученик, страчений грецьким царем Антіохом IV Епіфаном, заохочує своїх братів до витривалості у вірі, до «доброї мужності» і «вести священну і благородну боротьбу за благочестя» [ἱερὰν καὶ εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασθε περὶ τῆς εὐσεβείας; 4 Maкк. 9:24].

Так само і Марк Катон, римський полководець, прагнув «високої слави в битвах і походах проти ворога», «перший свій похід [τὴν πρώτην στρατεύσασθαι στρατείαν] здійснив, коли йому було сімнадцять років». Така бойова слава додала «ваги і гідності його характеру».

Імператор Тиберій «з відзнакою воював [στρατείας ἐπιφανῶς στρατευσάμενον], служив на другому місці первосвящеником Азії, головував на іграх і здобув посаду імператорського комісара найзнатніших цитів» Азії. Таким чином, бойова репутація Тіберія нерозривно пов’язана з релігійною та політичною позицією, втіленням лояльного громадянина.

Почесна війна

У грецькому папірусі ІІ століття батько пише листа до свого сина, якого «переконував не йти воювати [ἐστρατεύσω] під [місто] Классан». Батько «засмутився» через те, що його синові бракувало патріотизму. Батько сказав:

«Відтепер не піддавайся на такі умовляння… не йди воювати, інакше ти більше не будеш моїм сином. Ти знаєш, що маєш усі переваги над своїми братами і всю владу. Тому ти добре зробиш, якщо будеш воювати [στρατεύω] в добрій битві [στρατεία]… Тому не переступай моїх настанов і матимеш спадщину».

Готовність сина «добре боротися», безумовно, підвищить його репутацію перед батьком (достатню для отримання батьківського спадку) і, ймовірно, в очах інших людей. «Добра битва» тут означає війну, в якій «почесно» брати участь, тому що боротися за свою країну (або місто) і перемагати ворога – це «добре». Знову ж таки, ідіома демонструє добрий характер людини як лояльного громадянина до свого короля та королівства.

«Провадити добру війну» в 1 Тимофія 1:18 означає те ж саме, що і в папірусному листі (з ідентичними трьома словами грецькою мовою), хоча війна духовна і ведеться проти опонентів лжевчення (наприклад, 1 Тим. 1:3-6, 18-20; 6:20-21; 2 Тим. 3:7-14). Як і в папірусному листі, Павло вважає Тимофія і Тита «щирою дитиною», хоча й дитиною по «вірі» (1 Тим. 1:2; Тит. 1:4).

Обом також обіцяно спадщину, якщо вони будуть витривалі. Це найяскравіше видно в 1 і 2 Посланнях до Тимофія. У 2 Тимофія 4:8, сказавши, що він «змагався добрим змагом», Павло каже: «Наостанку мені призначається вінок праведности, якого мені того дня дасть Господь». Як і Павло в 2 Тимофія 4:7-8, якщо Тимофій буде наполегливо «змагатися добрим змагом» (1 Тимофія 1:18; 6:12), він нарешті отримає спадщину – він «отримає [досягне] вічного життя, до якого був покликаний».

Як і наказ Павла Тимофію «боротися» в 1 Тимофія 1:18, так і вживання батьком слова «боротися» має імперативний сенс через безпосередній контекст. Папірусний лист дає вражаючу паралель до ідіоми «змагатися добрим змагом» у пастирських посланнях.

Вірність Цареві

Ідіома «змагатися добрим змагом» зустрічається в грецькому світі 40 разів (у тому числі в листі батька до сина) як патріотична військова ідіома для того, хто наполегливо зберігає вірність цареві та країні, беручи участь у військових кампаніях для збереження добробуту царства. В результаті людина заробляє репутацію доброго і чесного громадянина.

Павло застосовує цю ідіому до боротьби за Царство Боже, а не за земне царство. Він має на увазі «війну» проти фальшивого вчення, щоб підтримувати і розвивати «благочестя». Таким чином, це «добра» боротьба або тривала «військова кампанія», в якій Тимофій повинен бути наполегливим, що продемонструє його добрий християнський характер і репутацію на противагу поганому характеру лжевчителів.

Павло застосовує цю ідіому до боротьби за Царство Боже, а не за земне царство.

«Добрий» далі визначається в 2 Тимофія 2:3-4 (УТТ), де Павло закликає Тимофія бути «добрим воїном», а потім визначає частину того, що є таким «добрим воїном»: «Жодний воїн, щоби догодити тому, хто найняв його, не зв’язує себе життєвими справами». Таким чином, війна є «доброю» ще й тому, що Божественний Командир, який покликав християнського солдата на війну, не покликав би нікого, якби війна не була «доброю», щоб брати в ній участь.

Найвища лояльність у цьому світі має бути віддана Божественному Царю, а не земній владі (хоча є місце для підкорення земній владі, як пояснюється в Рим. 13).

Павло в 1 Тимофія 1:18 дає Тимофію «наказ» відстоювати істинну доктрину, щоб він міг «добре боротися». «Наказ» підхоплює попереднє використання «наказу» в 1:3 і 1:5 (відповідно дієслово παραγγέλλω та іменник παραγγελία), що підкреслює, що це «наказ» боротися за істину проти фальшивих вчителів.

Ймовірно, не випадково, що головна думка попереднього абзацу (1:12-17) закінчується прославленням Бога як «Царя», а ідіома про війну з’являється одразу після цього у 18-му вірші. Основна думка віршів 12-17, Бог як «Цар», безумовно, все ще залишається в полі зору, оскільки Павло «наказує» Тимофію у вірші 18, так що «наказ» можна розглядати як такий, що неявно походить від «Царя», за якого Тимофій повинен воювати.

Єдине інше місце в пастирських посланнях, де вживається слово «цар» (крім 1 Тим. 2:2, де йдеться про людських царів), – це 1 Тим. 6:15-16, де йдеться про Бога, а доксологія розширена, як і в 1:17, і має кілька словесних паралелей з 1:17 (наприклад, «єдиний» Бог, «Цар», «невидимий», «честь … навіки. Амінь»). Крім того, 6:15 утворює гарний епістолярний зв’язок з 1:17, оскільки «змагатися добрим змагом» в 6:12 також зустрічається в тісному зв’язку з прославленням Бога як «Царя».

Крім того, є паралель з тим, що Павло дає ще одне «повеління» Тимофію (6:13), як і в 1:18 (див. також «повеління» в 6:14). У кульмінаційній частині 6:15 за допомогою синонімів підкреслюється Боже царство (як і в 1:17): «Блаженний і єдиний сильний, Цар царів і Володар володарів» (CUV). Зрозуміло, що Тимофій і Павло є громадянами «царства», в якому вони візьмуть повноцінну участь під час останнього приходу Христа (2 Тим. 4:1, 18, хоча це царство, швидше за все, буде інавгуроване).

Бог як «Цар» у 6:15 тісно пов’язаний з імперативною формою ідіоми битви у 6:12 (і з наказовим способом «триматися життя вічного»), оскільки «наказую вам» у 6:13 і «виконуйте наказ» у 6:14 включають імперативну ідіому у свою сферу дії. Як ми бачили, Бог як «Цар» в 1:17 знаходиться в безпосередній компетенції ідіоми «воїн на війні» в 1:18. 

Ці зв’язки між 1:17-19 і 6:12-16 показують, що Тимофій «провадить добру війну» проти лжевчителів заради Царя, добробуту і захисту Царства. І оскільки вони формують кінцівки 1-го послання до Тимофія, цю тему слід розглядати як основну тему книги.

Примітка редактора: 

Ця стаття адаптована з матеріалу «Греко-римські передумови «доброї війни» в пастирських посланнях і духовному житті християнина» Г. К. Беіла, яка з’явилася в Themelios 48, no. 3 (грудень 2023). Повна версія журналу доступна онлайн, де також можна знайти стародавні джерела, що підтверджують посилання в есе.

Найбільш читане

Подкасти

ЗАВАНТАЖИТИ БІЛЬШЕ
Завантаження